Staleté kořeny


Projekt Staleté kořeny k výročí 100 let Československé republiky

1918-2018

Projekt Staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností. Představujeme čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost – pravdu, víru, svobodu a důstojnost – a odhalujeme aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. Budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků. Dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.

Mediální kampaň přes YouTube, webové stránky projektu a další sociální sítě. Videa o čtyřech hodnotách, čtyřech osobnostech a 100 rozhovorů se známými osobnostmi, které se budou postupně zveřejňovat od března do konce roku 2018. Cílem je propojit minulost s přítomností a napojit český národ zpátky na jeho kořeny – identitu.

Vzdělávací program pro školy a knihovny byl připraven tak, aby kulturní a duchovní odkaz naší minulosti byl předán nastávající generaci mladých Čechů. Na obraze lípy, našeho národního stromu, ukazujeme mladým lidem, jak je důležité držet se našich kořenů, protože bez nich ani ten poslední lístek nemůže žít. Kořeny strom vyživují, zavlažují a drží. Více zde…

Vysazování lip století na den velkého výročí 28. 10. 2018. Zajišťujeme podporu organizacím, které chtějí připomenout založení ČSR slavnostním shromážděním zakončeným společným vysazením lípy století. K vysazování lip je zván všechen český lid.

Propagační materiály, skládací letáky, pamětní mince, vzdělávací panel pro instituce odkazují na stále živé kořeny našeho národa.

www.staletekoreny.cz

https://www.youtube.com/staletekoreny

https://www.facebook.com/staletekoreny/