Pro zobrazení Husova odkazu klikni na vybranou stopu! 

Imagemap alt Čistota imgmap2015418211919-1 Svoboda Úcta Láska Pokora Pokora Věčnost Radost Radost Věčnost Odvaha Pravda Víra Pravda Odvaha Důstojnost imgmap2015418211919-17 Odpuštění Odpuštění
 

 

Vyhodnocení projektu HUSOVY STOPY 

Evropa se rychle mění před očima. Tváří v tvář islámskému terorismu a přistěhovalecké vlně se lidé opět začínají ptát po své identitě, hledají své osobní i národní kořeny. Mluví se o návratu k základům evropské civilizace. Kde jsou tyto základy a jak se jmenují? Na tyto otázky odpovídá projekt Husovy stopy, který odhaluje odkaz našich velkých národních osobností, které se podílely na tvorbě Evropských hodnot. Formou podlahových samolepek, publikací a přednášek se veřejnosti přiblíží český národní odkaz.
V roce 2015, kdy se připomínalo 600. výročí upálení Jana Husa, zahájil spolek České studny vzdělávací projekt Husovy stopy a představil ho základním a středním školám. Do projektu se zapojilo na 600 škol, což odpovídá 10 % všech škol. Podlahové samolepky ve tvaru husích stop nesou názvy dvanácti Husových hodnot jako je víra, pravda, svoboda, odvaha, důstojnost a další. Lidé se mohou s těmito Husovými hodnotami ztotožnit tím, že se na ně postaví, anebo je mohou pošlapat. Součástí projektu byla vzdělávací interaktivní dílna o Janu Husovi s názvem Tajemství husích stop (ke shlédnutí zde http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803), kterou vyškolení lektoři realizovali ve školách. Také byly vydány publikace s popularizací Husova nadčasového odkazu.

V roce 2016 jsme nabídli projekt Husovy stopy knihovnám v 72 okresních městech.  V roce 2017 jsme projekt rozšířili a oslovili jsme všechny knihovny v České republice. Proběhlo 31 přednášek a 70 interaktivních dílen v knihovnách pro školní kolektivy, byl rozšířen knihovnický fond o naše publikace o Husovi.

Celkem bylo vylepeno 788 sad husích stop!

Projekt zajišťuje spolek České studny, který se zaměřuje na obnovení starých českých studní – hodnot, které přinesli naše významné historické osobnosti. Cílem spolku je obnova národa skrze návrat k hodnotám české reformace a osobností jako byl Jan Hus, Jan Amos Komenský a další. Identita českého národa spočívá v duchovních kořenech naší minulosti a v navázání na historickou integritu bude náš národ opět pozvednut kulturně i duchovně.

www.ceskestudny.cz
www.facebook.com/ceskestudny

Kde jste mohli Husovy stopy potkat? 

Napsali o husových stopách:

„Moc děkujeme předem za zaslání Husových stop. Vynikající nápad, srozumitelná a přiměřená výchova k etickému chování i k vlastenectví, moc oceňuji. V dnešní době je třeba připomínat hodnoty, které šířil Hus a které mají platnost stále. Pokud by však dětem (ale i dospělým) vhodnými způsoby, jako  je třeba materiál Husovy stopy a popis jednotlivých hodnot, nebyly připomínány, za chvíli by ani nevěděli, co znamenají. Jako vyučující Dějepisu i ředitelka školy rozhodně využiji nejen Husovy stopy, ale i interaktivní dílny společně s dalšími kolegy pro celoškolní projekt. Ještě jednou děkujeme.
Ať se Vám daří i v další záslužné činnosti, která mě rovněž zaujala.“ Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy
„Děkujeme za úžasný nápad!!!“ Jana Churáčková, ředitelka školy
„Metodika Tajemství husích stop nádherná. Doporučuji a moc děkuji.“ Jitka Rabin
„Husove hodnoty by mali byť povinnou súčasťou školských osnov.“ Alena Behrová
„Dobrý den, zasíláme fotografie Husových stop, které jsme sami lepili, sami fotografovali a užili jsme si při tom dost zábavy. Paní ředitelka, která nás učí dějepis, říkala, že už dlouho nezažila, abychom si sami zorganizovali úplně samostatně práci (nepomáhala nám ani naše třídní). My jsme jí totiž udělali překvapení – než přijela z dvoudenního školení, bylo hotovo! Byla dojatá a tak nám půjčila školní mail, abychom Vám to mohli poslat a napsat.
A ještě bychom Vám chtěli říci, že ty aktivity byly také docela pěkné. Katka sama od sebe slíbila, že udělá referát na  Mistra Jana.
Děkujeme, žáci 6., 7. a 8. ročníku.
PS.: Já si dovolím připojit se také k poděkování. Přinesla jsem zaslané materiály, probrala je s žáky a ti naši puberťáci „věčně nad věcí“ se toho takto chopili – samostatně, a ještě spolupracovali napříč třídami a ročníky.
S pozdravem Ilona Benešová“
„Děkujeme za možnost zapojit se do akce – soutěže. Výborný nápad. Určitě s učiteli dějepisu naplánujeme dílnu k výročí.“ Lenka Šamanová
„Dobrý den, děkuji za nabídku. S žáky jsme si lámali hlavu, jak oslavíme takto významné výročí. Také je napadlo spojení s husou, ale ve zcela jiném duchu (k obědu ve školní jídelně by měla být husa), další náměty byly takové „obvyklé“. Váš nápad je ve své originalitě jak vtipný, tak důstojný. Těším se na spolupráci. S pozdravem Rutschová Jitka“
„Vážení přátelé, jsem učitel ZŠ Měcholupy a Váš program jsem realizoval s většinou žáků naší ZŠ. Chodili jsme po vylepených stopách a Husovy hodnoty prošli jednu po druhé s příklady do života i s Biblí v ruce. Poté jsme prošli interaktivní dílny (nějaké fotky se objeví na našich stránkách www.zsmecholupy.cz)
Projekt je velmi zdařilý a pro žáky maximálně přínosný. Pokračuji objednáním letáků M.J.Hus z BTM s dětským kvízem, který s nimi chci projít také. Je skvělé, když se podaří získat doložka pro něco přínosného, jen tak dál 🙂 Zdraví Jiří Polák, učitel ZŠ Měcholupy“
„Učím na 1.st.ZŠ v Paskově, už při vylepování stop děti projevovaly zvědavost a nadšení, po vylepení se po stopách procházely, skákaly po nich.
Také u učitelů stopy budily zvědavost. Někteří už s dětmi pouštěli prezentaci. Dnes mi paní učitelka ze 4. třídy, vyprávěla, že děti celou hodinu tiše poslouchaly, když s nimi prezentaci a komentáře ke stopám probírala, což je u těchto dětí velmi neobvyklé, protože patří k nejproblémovějším na škole. Sama řekla, že ty komentáře jsou velmi pěkně napsané, že doufá, že aspoň něco z toho v dětech zůstane.
S mými třeťáky jsme část prezentace a některé komentáře ke stopám již také probírali, líbí se jim to. Je dobré, že je to napsané tak, že se můžeme bavit s dětmi o jejich životě, je tu krásně poukázáno na trvalé hodnoty, které se v dnešní době již moc nepřipomínají, děti o nich často slyší poprvé.
Stopy jsem vylepila na spojovací chodbu s druhým stupněm, tak aby se také starší děti mohly o stopách dozvědět. Paní učitelka, která na 2. stupni učí občanskou výchovu,  je velmi nadšená etickými dílnami, slíbila také, že se na Husovy stopy podívají. Prezentace máme na školním webu, tak aby byly dostupné všem učitelům. Děkuji všem organizátorům.“ Eva Krumplovičová
„Předem děkuji za výborný nápad a aktivitu.“ Zdeněk Šmída
„Moc pěkný nápad!“ Alena Jelínková
„Děkujeme za nabídku těchto zajímavých materiálů pro výuku.“ Miroslava Holubová
„Děkujeme za zaslání :)“ Michaela Kuboňová
„Předem děkujeme, výborný nápad.“ Jarmila Hegrová
„Děkujeme za zajímavou nabídku, o kterou máme zájem.“ Marina Kopková
„Stopy by se nám moc hodily. Chystáme se navštívit muzeum v Táboře, hrad Kotnov a Rabí.
Pokud ještě budou i pro naši školu, budeme moc rádi a předem děkujeme.“ Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová, ředitelka
„Děkujeme za zajímavou nabídku.“ Radim Satola
„Děkuji. Materiál se hodí k projektu Mistr Jan Hus pro 7. třídu, který budu v červnu realizovat. S pozdravem M. Toncrová“
„Velmi ráda využiji Vaší nabídky v rámci výuky dějepisu.“ Šárka Zapalačová
„Dobrý den, posílám fotografie vylepených stop. Vylepení bylo až překvapivě snadné :-). Hned od prvního dne nový prvek žáky zaujal a slavil úspěch. Za naši školu Vám děkuji a přeji pěkný den!“ Mgr. Kateřina Froňková
„Děti už vesele poskakovaly po šlápotách a tancovaly po huse. Až si po pár dnech děti zvyknou, už nebude husa tak v ohrožení. Na druhou stranu je dobré, že se stala atrakcí, kterou děti se zájmem navštěvují a hrají si zde. Je pro ně svým způsobem záhadou,jsou zvědavé, takže programy by mohly dobře zafungovat.“ Jarmila

noviny stopy