10. Radost


Radost3Jan Hus: Kdo se bojí smrti, ztrácí radosti života.

Veselí a zábavy máme okolo sebe spoustu, ale opravdová radost je velmi vzácná. Radost lze uchovat i v situacích, které nejsou veselé, když má člověk hlubší důvod se radovat z věcí a hodnot, které jsou dlouhodobější. Radost z odpuštění a vědomí vlastní hodnoty je silná zbraň. Někdo se této radosti bojí, proto nám ji stále krade. A někdo jiný nám tuto radost ze srdce přeje. Radost je znamením vítězství. Radost je vnitřní světlo, které prosvítí duši jako sluneční paprsky. Po radosti všichni touží, ale málokdo ji má a udrží. Jan Hus byl veselým člověkem, který měl rád vtipy, a dokonce vtipkoval i ve svých kázáních. A často! Dokázal se radovat i v tom nejtěžším okamžiku života, když na popravišti zvolal: „A v té pravdě, kterou jsem celý život hlásal, chci dnes vesele zemřít!“ Důvod jeho radosti přesahoval tento pozemský život – jeho radost sahala do věčnosti. Více…