1. Víra


vira3Jan Hus: Víra znamená spolehnout se na pravdu, pro kterou nemáš viditelný důkaz.

Základem každého lidského počínání je víra. Kdo ničemu nevěří, nic nedělá a je, jako by nebyl. Nemůže ani vědět, kým ve skutečnosti je. Do práce chodíme s vírou, že si tak vyděláme na obživu, a vidíme tak smysl svého počínání. Když sportujeme, věříme, že z toho má naše tělo užitek, nebo nám sport přináší určité uspokojení. Jsme-li nemocní, léčíme se a věříme, že bude léčba úspěšná. Když nezištně pomáháme druhým lidem, věříme, že sklidíme uznání, nebo budeme odměněni radostí lidí, kterým jsme pomohli. Víra je také spoléhání se na skutečnosti, o kterých nemáme žádné viditelné důkazy, a se kterými nemáme žádnou osobní zkušenost. Jako třeba když věříme, že nás někdo má rád, ale nedostali jsme o tom žádný důkaz. Nebo jako když rodiče ztraceného dítěte věří, že se jejich potomek najde. Jan Hus žil vírou, rozhodoval se na základě své víry a kvůli své víře zemřel. Jeho víra však nesměřovala jen k pozemským věcem a hodnotám, ale k hodnotám věčným. Bez víry by nedokázal to, co dokázal, totiž zemřít pro pravdu. Více…