11. Láska


laska3Jan Hus: Milovat někoho znamená správným způsobem usilovat o jeho dobro. Prosím vás, abyste se navzájem milovali, nikoho neutlačovali a každému přáli pravdu.

Láska je největší věc na světě, ale také nejvíce pošlapávaná. Láska je víc než sex. Láska je víc než úžasný cit. Láska je víc než přátelství. Láska je obrovský dar, který se nedá vynutit ani koupit, jedině zdarma získat. Láska je oběť. Oběť je důkazem lásky, projevem opravdovosti. Bez oběti by láska neměla tu moc a hloubku, jakou má. Bez oběti by nebylo lásky. Někdo se musel obětovat. Aby všichni mohli přijmout bezpodmínečnou lásku, někdo za ni musel zaplatit svým životem. Ježíš Kristus je zdroj nekonečné lásky, která se vydala jako oběť. Kdo došel ve svém životě k lásce, došel k cíli. Hus vyzval Čechy, aby se milovali a navzájem se neutlačovali. Více…