Interaktivní dílny pro děti ve školách a knihovnách


Staleté kořenyStaleté kořeny

Nový vzdělávací program k 100. výročí založení ČSR

„Národ je udržován těmi stejnými idejemi, na kterých byl založen.“  T. G. Masaryk

 

Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas – podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“.

V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní a osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory v našich dějinách. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Zde je seznam těchto lektorů:

http://www.najdilektora.cz/tema/stalete-koreny

Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy. Cílová skupina: žáci 4.-5. a 7.-9. ročníků.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny.

Odborný garant Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: „Vzdělávací program Staleté kořeny je vynikajícím nástrojem hodnotové výchovy. Žáci se kromě relevantních historických poznatků seznámí s bohatstvím české kultury. Ohledávání kořenů naší země žákům pomůže při formování vlastní identity.“ Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D

Máte-li dotaz na tuto nabídku, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 702 991, rádi vám odpovíme.

Program Staleté kořeny je součástí velkého mediálního projektu se stejným názvem Staleté kořeny. Můžete využít naše video rozhovory se zajímavými osobnostmi společenského života, nebo krátké animované filmy o Janu Husovi nebo Janu Amosi Komenském. Věříme, že Vás naše nabídka osloví a přispěje nejen k oživení zájmu žáků o naše dějiny, ale také o naše hodnotové kořeny.

 

WWW.STALETEKORENY.CZ

https://www.youtube.com/staletekoreny

Jan Amos Komenský – animace: https://www.youtube.com/watch?v=Gd-u72dHJZY&t=87s

OBJEDNAT LEKTORA INTERAKTIVNÍ DÍLNY

                                                                                                                                                        


Připravili jsme pro Vás pomocné materiály k připomínce odkazu Mistra Jana Husa:čtyřlístky se stopami

INTERAKTIVNÍ DÍLNY
Hus, jak ho neznáte (7.–9. ročník)
Tajemství husích stop (3.–5. ročník)

 

V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa.
Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a  hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.
Autorem dílen je Ing. Eliška Krmelová, lektorka programu Etické dílny® a David Loula.

Výukové materiály lze získat na portále RVP: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803

 

ZPĚTNÁ VAZBA k interaktivní dílně

Použili jste materiály interaktivních dílen? Dejte nám vědět, jak se Vám s nimi pracovalo.
www.ceskestudny.cz/hus-zv

Pro realizaci těchto programů externím lektorem nás prosím kontaktujte.
Informace o lektorech naleznete na webu www.najdilektora.cz/duchovni-dedictvi.

Všechny základní školy obdržely v roce 2015 CD s interaktivní dílnou a metodickým materiálem. Můžete si jej vyžádat u vedení Vaší školy.

 

Reference:

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.

z pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem o interaktivní dílně:

„Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.“

 

Ivana Nobel

Profesorka ekumenické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a farářka Církve československé husitské.

„Jakou roli v životě hraje věrnost poznané pravdě? Kde se berou zdroje k tomu, aby člověk přečkal konflikty a těžkosti, jejichž tíhu si ani nedovedl představit? Odkud pramení naděje, radost, odkud se vynořují nové možnosti, ve které jsme se ani neodvážili doufat? Tato prezentace přibližuje životní příběh Mistra Jana Husa a hodnoty, které tomuto příběhu dávaly směr, formami přístupnými dětem a mládeži. Nabízí vhledy do minulosti, ale i témata k současnému rozhovoru. Umožňuje tak tradici ožít a probudit vědomí odkud a kam jdeme.“

 

Projekt Duchovní dědictví „Hus, jak ho neznáte“ má záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odkaz na stažení materiálu z portálu RVP.CZ najdete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803

OBJEDNAT LEKTORA INTERAKTIVNÍ DÍLNY