Interaktivní dílny


čtyřlístky se stopami

Připravili jsme pro Vás pomocné materiály k připomínce odkazu Mistra Jana Husa:

INTERAKTIVNÍ DÍLNY
Hus, jak ho neznáte (7.–9. ročník)
Tajemství husích stop (3.–5. ročník)

 

V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa.
Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a  hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.
Autorem dílen je Ing. Eliška Krmelová, lektorka programu Etické dílny® a David Loula.

Výukové materiály lze získat na portále RVP: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803

 

ZPĚTNÁ VAZBA k interaktivní dílně

Použili jste materiály interaktivních dílen? Dejte nám vědět, jak se Vám s nimi pracovalo.
www.ceskestudny.cz/hus-zv

Pro realizaci těchto programů externím lektorem nás prosím kontaktujte.
Informace o lektorech naleznete na webu www.najdilektora.cz/duchovni-dedictvi.

Všechny základní školy obdržely v roce 2015 CD s interaktivní dílnou a metodickým materiálem. Můžete si jej vyžádat u vedení Vaší školy.

 

Reference:

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.

z pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem o interaktivní dílně:

„Materiál k interaktivním dílnám je přehledný, formulovaný adekvátně k cílové skupině, obsahově korektní. Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.“

 

Ivana Nobel

Profesorka ekumenické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a farářka Církve československé husitské.

„Jakou roli v životě hraje věrnost poznané pravdě? Kde se berou zdroje k tomu, aby člověk přečkal konflikty a těžkosti, jejichž tíhu si ani nedovedl představit? Odkud pramení naděje, radost, odkud se vynořují nové možnosti, ve které jsme se ani neodvážili doufat? Tato prezentace přibližuje životní příběh Mistra Jana Husa a hodnoty, které tomuto příběhu dávaly směr, formami přístupnými dětem a mládeži. Nabízí vhledy do minulosti, ale i témata k současnému rozhovoru. Umožňuje tak tradici ožít a probudit vědomí odkud a kam jdeme.“

 

Projekt Duchovní dědictví „Hus, jak ho neznáte“ má záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odkaz na stažení materiálu z portálu RVP.CZ najdete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803

OBJEDNAT INTERAKTIVNÍ DÍLNU