3. Čistota duše


cistota3Jan Hus: Važ si důstojnosti své duše a udržuj ji v čistotě.

Pohled na čerstvě napadlý sníh přináší lidem zvláštní příjemný pocit – pocit čistoty. Čistota duše je hodnota, která není vidět, a přesto každý člověk touží po čistém srdci, po vnitřní čistotě. I naše touha po tělesné čistotě možná vyjadřuje touhu po čisté duši, neznečištěné zlem, nenávistí, hořkostí, pomluvami, závistí, pýchou a myšlením na „nečisté“, nepřirozené věci. Čisté srdce přináší pokoj a vnitřní uspokojení. Aby člověk chtěl udržovat svou duši v čistotě, potřebuje si sám sebe vážit a znát vlastní hodnotu. Pak některé zlé věci nedělá prostě jen proto, aby neponížil svou duši. Co člověk miluje, to chrání. Pokud miluje svou duši, bude ji chránit před vnějším i vnitřním násilím. Každá špatnost je násilí pro vlastní duši. Pokud se někdo nemá rád, táhne ho to ke špatným věcem, protože mu už na ničem nezáleží a ztratil vlastní hodnotu i smysl života. Je možné dosáhnout čistoty duše, když už byla jednou pošpiněna, a získat tak zpět ztracenou důstojnost? Jak? Jan Hus dává odpovědi na tyto otázky. Stačí vložit nohy do jeho stopy, kterou zde po sobě zanechal. Více…