4. Svoboda


svoboda3Jan Hus: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.

Svoboda může být vnější (občanská, politická), nebo vnitřní – svoboda od zlého svědomí, od závislostí na čemkoliv a komkoliv, svoboda od strachu z lidí, snahy zalíbit se lidem za každou cenu, svoboda od systému, který lidem vnucuje, aby byli všichni stejní, stejně mysleli a stejně se chovali. Tento nátlak existoval v každé době. Společnost si samovolně vytváří své hodnoty, podle kterých nařizuje, co je jediné správné, a jednotlivec se tomuto řádu musí podřídit. Dříve se takový zvyk nazýval „obyčejem“; Hus to nazval „lidskými nálezky“; dnes tomu říkáme normativ, společenská norma, kterou musí všichni dodržovat, aby se nestali netolerantními a politicky či jinak nekorektními. Hus tvrdil, že máme následovat pravdu obsaženou v Bibli, a to i v případě, že se od této pravdy společnost na hony vzdálila. Hus nám ukázal, že navzdory vnější nesvobodě lze mít vnitřní svobodu. Pokud žijeme podle poznané pravdy, osvobozuje nás tato pravda od všech zlých myšlenek a také od zlého jednání. Více…