Odvaha v Husově životě


Odvaha v Husově životě – Poenam talionis

Roku 1412 se situace v Praze vyhrotila. V ulicích probíhaly nepokoje způsobené vyhlašováním odpustků a popravením tří nevinných mladíků. Za těchto dramatických událostí probíhala jednání o tom, zda platí povinnost poslechnout všechny příkazy nadřízených, a to i v případě, že jsou proti Božímu zákonu, nebo ne. Hus tvrdil, že neposlušnost je v podstatě poslušností, protože je to stejné, jako když nižší autorita vydá nařízení, ale vyšší autorita vydá nařízení jiné; v takovém případě se musí poslechnout autorita vyšší. A protože nejvyšší autoritou je Bůh, pak neposlušnost ve zlých věcech nejenže není dovolená, ale je přímo neposlušností té nejvyšší autoritě.

Když tedy Husovi nepřátelé usilovali o zničení Husa a o jeho upálení, zavolal si obě znepřátelené strany král Václav IV. a snažil se je usmířit. Jednání se protahovala a zastánci prodeje odpustků trvali na tom, že se papežskému nařízení nesmí odporovat, zatímco Hus z Bible dokazoval, že prodej odpustků je přímo proti Božímu nařízení. Proto se jednalo o učené disputaci, kde by se ukázalo, na čí straně je pravda. Hus souhlasil, ale protože jeho protivníci jej chtěli upálit, řekl, že do učené disputace půjde pouze tehdy, když se uplatní zásada poenam talionis, což znamená odvetný trest. To by znamenalo, že pokud v rozpravě prohraje Hus, bude upálen, a pokud prohrají odpůrci, budou upáleni oni. Do toho se jim však nijak nechtělo. Hus byl připraven hájit pravdu i s rizikem smrti, jeho osočovatelé nikoli.

tlačitko levé stopa

Citáty Jana Husa o odvaze

Neboj se zemřít pro Krista, chceš-li žít s Kristem. On zajisté říká: „Nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou.“
List Mistrovi Martinovi z Volyně v Kostnici 16. června 1415

tlačitko levé stopa

Toužíš najít stejnou odvahu, jakou měl Jan Hus? Chceš se zbavit strachu z vlastní smrti?  Odpovědi na tyto otázky možná najdeš ZDE.