O co jde?


Evropa se rychle mění před očima. Tváří v tvář islámskému terorismu a přistěhovalecké vlně se lidé opět začínají ptát po své identitě, hledají své osobní i národní kořeny. Mluví se o návratu k základům evropské civilizace. Kde jsou tyto základy a jak se jmenují? Na tyto otázky odpovídá projekt Husovy stopy, který odhaluje odkaz našich velkých národních osobností, které se podílely na tvorbě Evropských hodnot. Formou podlahových samolepek, publikací a přednášek se veřejnosti přiblíží český národní odkaz.
V roce 2015, kdy se připomínalo 600. výročí upálení Jana Husa, zahájil spolek České studny vzdělávací projekt Husovy stopy a představil ho základním a středním školám. Do projektu se zapojilo na 600 škol, což odpovídá 10 % všech škol. Podlahové samolepky ve tvaru husích stop nesou názvy dvanácti Husových hodnot jako je víra, pravda, svoboda, odvaha, důstojnost a další. Lidé se mohou s těmito Husovými hodnotami ztotožnit tím, že se na ně postaví, anebo je mohou pošlapat. Součástí projektu byla vzdělávací interaktivní dílna o Janu Husovi s názvem Tajemství husích stop (ke shlédnutí zde http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803), kterou vyškolení lektoři realizovali ve školách. Také byly vydány publikace s popularizací Husova nadčasového odkazu.

V roce 2016 jsme nabídli projekt Husovy stopy knihovnám v 72 okresních městech. Zájem byl velký a dosud probíhají přednášky a interaktivní dílny v knihovnách pro školní kolektivy.

V roce 2017 jsme projekt rozšířili a oslovili jsme všechny knihovny v České republice s následující nabídkou:
A) publikace o Janu Husovi a české reformaci
B) podlahové samolepky Husových stop s dvanácti hodnotami Jana Husa (zdarma)
C) vzdělávací přednášky o duchovním odkazu českých dějin pro veřejnost (6 přednášejících)
D) interaktivní dílny (ID) Tajemství Husích stop pro školní kolektivy (25 vyškolených lektorů)
V průběhu celého roku je možné využít náš program a zvolit si některou z našich nabídek v kterékoliv knihovně v ČR.tlačitko levé stopaProjekt zajišťuje spolek České studny, který se zaměřuje na obnovení starých českých studní – hodnot, které přinesli naše významné historické osobnosti. Cílem spolku je obnova národa skrze návrat k hodnotám české reformace a osobností jako byl Jan Hus, Jan Amos Komenský a další. Identita českého národa spočívá v duchovních kořenech naší minulosti a v navázání na historickou integritu bude náš národ opět pozvednut kulturně i duchovně.

www.ceskestudny.cz
www.facebook.com/ceskestudny

tlačitko levé stopa

Naše projekty můžete podpořit zasláním finanční částky na účet číslo:

 2300302405/2010

uveďte prosím variabilní symbol projektu, který máte zájem podpořit:

Husovy stopy – projekt s odkazem dvanácti Husových hodnot, v. s. 222

České studny – činnost spolku, v.s. 111

 

Děkujeme za Vaši podporu!